Conacele din Izvorul de Sus, judeţul Argeş. Destinul incert al unor clădiri

pierderea unor amintiri

Bogdan Stanciu

 

De pe şosea se zăresc printre copacii bătrâni „castelul mare” şi „castelul mic”, aşa cum le spun sătenii. Acum un veac la „castelul mare” venea Regele Ferdinand şi Regina Maria. Aici a învăţat meşteşugul armelor Carol al II-lea. În biblioteca de aici Alexandru Davila a scris „Vlaicu Vodă” iar Liviu Rebreanu s-a gândit la „Răscoala”. Nicolae Iorga venea cu soţia vara, în vacanţe. Membri ai unor ilustre familii au locuit aici: Davila, Cantacuzino, Suţu.

„Castelul mic” a fost construit de călăul mitropolitului Antim Ivireanul. Două sute de ani mai târziu aici locuia fiica doctorului Carol Davila şi purta o corespondenţă asiduă cu Nicolae Iorga şi cu Horia Teodoru îndreptând atenţia specialiştilor Comisiei Monumentelor Istorice asupra necesităţii restaurării bisericii din sat, contemporană cu conacul.

De 33 de ani aici nu se mai întâmplă nimic. Totul moare, se dărâmă şi dispare. Locurile sunt părăsite. „Castelele” însă se încăpăţânează să rămână în picioare, şchioape şi dezvelite. Oare pentru cât timp?

Rezumat al comunicării care va fi prezentată la A.R.A. 11 – aprilie 2010

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autori