O aplicaţie de fotogrametrie digitală: Turnul Mare de la Noviodunum

 

Alexandra Teodor1, E. S. Teodor2, M. Florea2, M. A. Popescu2

(1) Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti

(2) Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti

 

 

            Un pas important şi obligatoriu în documentarea unui sit arheologic îl constituie reprezentările grafice ale vestigiilor de zid, menite să marcheze stadiul monumentelor în urma descoperirii lor şi, în acelaşi timp, să constituie un suport pentru studiul arhitectural detaliat sau al ansamblurilor din care fac parte.

Cu toate că ultimii ani au dovedit aplicabilitatea tehnologiilor derivate din alte domenii în arheologie – precum scanarea laser şi fotogrametria – limitarea resurselor financiare şi gradul redus de multidisciplinaritate a colectivelor autohtone de cercetare arheologică au contribuit la o slabă asimilare a noilor posibilităţi tehnologice de înregistrare a datelor.

O astfel de metodă, care îmbină tehnica fotogrametriei digitale cu cea a măsurătorilor topografice electronice (cu ajutorul staţiei totale), pe de o parte, şi prelucrarea datelor în soft-uri specializate, pe de altă parte, este prezentată prin lucrarea de faţă. Aplicaţia a fost realizată cu titlul de experiment pentru cei implicaţi şi a vizat masivul monument dezvelit de săpăturile din ultimii ani de la Noviodunum (Isaccea), cunoscut sub numele de Turnul Mare. În final, au fost obţinute, pentru monumentul amintit, reprezentări bidimensionale şi un model tridimensional, cu textură fotografică, care îi oferă un plus de realism faţă de o simplă modelare volumetrică.

 

 

 

Rezumat al comunicării care va fi prezentată la A.R.A. 12 - aprilie 2011

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autori.