Aspecte privind conservarea şi valorificarea culturală a elementelor de arheologie industrială.

Studiu de caz: Bazinul carbonifer Petroşani

 

Merciu Florentina-Cristina, Cercleux Andreea-Loreta

Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti

 

 

Bazinul carbonifer Petroşani reprezintă cea mai mare zonă minieră a României. Ca urmare a noului context economic, aplicarea procesului de restructurare economică a generat închiderea minelor nerentabile şi disponibilizarea unui număr însemnat de angajaţi. Starea economică şi socială dificilă a marcat o amprentă negativă asupra zonei. Bazinul carbonifer Petroşani reprezintă prin vechimea sa şi extensiunea procesului industrializării un punct de referinţă în istoria procesului industrializării din Româna. Minele nefuncţionale „ascund” în interiorul lor elemente de arheologie industrială şi valenţe multiple tehnologice, sociale, istorice, culturale şi, nu în ultimul rând, turistice. Ne aflăm în faţa unei situaţii tipice pentru România care se referă la abandonarea unui sistem cultural local şi îngroparea sa în negura istoriei care se aşterne ca o pâclă deasă parcă să acopere complet tot ce a fost odată aici animat: sistem de producţie, tehnologii, categorii variate de muncitori (mineri, electricieni, vagonetari, ingineri, ş.a.).

Primele măsuri de conservare a elementelor arheologie industrială au fost realizate în ultimii ani şi s-au limitat la înscrierea unora dintre acestea în categoria monumentelor istorice. Ca urmare a importanţei activităţii extractive desfăşurată timp de aproape 200 de ani în cadrul bazinului minier Petroşani devin necesare acţiunile de conservare şi valorificare a siturilor miniere pentru a surprinde dăinuirea  importanţei culturale, istorice şi tehnologice şi valorificarea turistică cu scopul de a „prelungi” existenţa acestora ca atracţii turistice culturale.

 

 

 

Rezumat al comunicării care va fi prezentată la A.R.A. 12 - aprilie 2011

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autori.