Noi scopuri pentru monumente istorice în Olanda

 

Denis Stillewagt

 

Lucrez ca manager de proiecte şi consultant juridic pentru o asociaţie de planuri şi proiecte locative sociale din sudul Olandei. În următoarele rânduri puteţi citi foarte pe scurt o trecere în revistă a două proiecte de reabilitare a unor monumente istorice în care sunt implicat în momentul de faţă.

 

Proiectul 1. Călugării franciscani au fondat în anul 1645 la Megen (Olanda) o mânăstire. După 150 ani, călugărilor li s-a permis să construiască o nouă mănăstire, cu condiţia să înfiinţeze aici atât o şcoală de limba latină cât şi o capelă. Datorită acestei combinaţii unice, a unei mănăstiri cu o capelă şi o şcoală cât şi semnificaţiei acestora în cadrul istoriei olandeze, acest complex arhitectural a fost trecut sub egida patrimoniului naţional olandez, aşadar declarat monument naţional. Din 2010 o corporaţie de proiecte locative sociale, primăria şi o asociaţie nonguvernamentală plănuiesc să renoveze şi restructureze acest complex. Cea mai mare provocare a proiectului o constituie obţinerea avizelor oficiale în timp util, dat fiind faptul că guvernul (naţional) acordă o subvenţie substanţială care, însă, este acordată doar în termeni foarte stricţi. Neobţinerea acestor acte oficiale atrage după sine eşecul proiectului. Dar, guvernul participă în acest proiect la nivele şi din unghiuri de vedere diferite. Ori, prin urmare, aceasta înseamnă că ar putea apărea un conflict de interese guvernamentale, de natură să genereze o nouă provocare.

Proiectul 2. O biserică din Ravenstein. Olanda a decis să vândă un schit (o mânăstire) asociaţiei pentru care lucrez. Complexul este listat atât ca monument de interes naţional cât şi ca monument de interes local. Biserica a avut anumite cerinţe şi recomandări privind renovarea. Acestea, împreună cu statutul de monument (istoric) al complexului au făcut ca proiectul să reprezinte o provocare substanţială. Chiar dacă primăria cunoştea proiectul nostru şi îl aprobase, un alt departament din primărie a intervenit cu un plan de urbanism zonal concret, care nu corespundea proiectului nostru. Datorită acestor factori a fost necesar să renegociem termenii de renovare şi să regândim întregul plan al proiectului atât cu biserica cât şi cu primăria.

 

 

 

In the south of the Netherlands I am hired by a social housing association as a legal consultant and project manager. Below you will find two projects in which I’m participating at this moment.

Project 1. Franciscan friars founded a small monastery in 1645, in Megen, in the Netherlands. After 150 years the friars were allowed to build a new monastery if they also established a Latin school and chapel. Due to a unique combination of a monastery, chapel and school and its significance through Dutch history, the complete structure is under the protection of the National heritage act and thus a national monument.

Since 2010 a social housing association, the city hall and an NGO are planning to renovate and redevelop this complex.

Challenges.The biggest task for this project is to manage to get the permits in time, since a big subsidy from the (national) government comes with a strict deadline. Not managing this would really be a “dead end” for this project. The government is participating at different levels and approaching this project from different angles. This also means that within this project a conflict of government interests might appear.

Project 2. A church in Ravenstein, the Netherands decided to sell a cloister to the social housing association I work for. The complex is a listed as well as a local monument (grade B). The church had certain demands/requirements for redevelopment and this combined with the monumental status made this project a big challenge. Even though the city hall knew our plans and approved of them, a different department in the city hall made a zoning plan. This plan was not in line with our plans. Because of this we had to renegotiate the terms with the church and the city hall and renew the over all project planning.

 

Rezumat al comunicării care va fi prezentată la A.R.A. 12 - aprilie 2011

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor