Proiectul diametralei Nord-Sud Bucureşti

– distrugerea planificată a unui patrimoniu cultural unic

 

Ştefania Simion

Asociaţia Salvaţi Bucureştiul

 

 

Prezentarea va scoate în evidenţă seria de (in)acţiuni desfăşurate în vederea implementării proiectului Buzeşti-Berzei-Uranus şi care au încălcat grav legislaţia aplicabilă în domeniul urbanismului, protecţiei patrimoniului cultural şi a participării publicului interesat la luarea deciziilor care afectează  resursele culturale şi calitatea vieţii urbane din zona de impact a proiectului. Toate acestea în numele unui proiect de infrastructură a carui utilitate economică, socială sau de mediu nu a fost până la momentul de faţă demonstrată.

Încă de la emiterea primelor acte de reglementare care au facut posibilă implementarea proiectului, beneficiarul acestuia s-a aflat într-o situaţie continuă de nelegalitate, în mod abuziv şi nedemocratic ocolind paşii procedurali de consultare cu alte autorităţi competente pentru emiterea unor importante avize precum şi cu publicul direct afectat/interesat. Demolarea neautorizată de imobile clasate ca monumente istorice s-a completat cu producerea de acte oficiale false folosite în faţa instantelor de judecată, cu nerespectarea sentinţelor pronunţate de instanţe precum şi cu exproprieri sălbatice şi ilegale, cu încălcarea drepturilor omului. Până la momentul de faţă au fost demolate 33 de clădiri, din care 4 monumente istorice, în baza unor autorizaţii de desfiinţare emise cu încălcarea legii.

Prezentarea va viza de asemenea şi demersuri, legale şi civice, întreprinse de mai multe asociaţii active în domeniul protecţiei patrimoniului cultural şi prin care s-a antrenat o reacţie activă, bine informată şi eficientă din partea societăţii civile pentru stoparea abuzurilor autorităţilor implicate în promovarea proiectului Diametralei N-S.

 

 

 

Rezumat al comunicării care va fi prezentată la A.R.A. 12 - aprilie 2011

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor