Descifrarea realității hotelurilor situate pe Calea Victoriei.

Monument, ruină sau impasibilitate?

 

Andreea-Loreta Cercleux, Florentina-Cristina Merciu, George-Laurențiu Merciu

Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale, Facultatea  de Geografie, Universitatea din București

 

 

Pentru a înțelege transformarea fostului Pod al Mogoșoaiei în Calea Victoriei de astăzi se impune, alături de interpretarea clasică bazată strict pe raționamente economice, și o analiză a clădirilor de patrimoniu sau cu potențial de patrimonializare din perspectiva contribuției acestora la evoluția temporală și spațială a activităților turistice la nivelul capitalei.

Pe baza unei analize comparative pentru perioada 1911-2011, studiul întreprins asupra celei mai importante axe a capitalei, dar supusă în timp unor puternice mutații istorice, economice și sociale, are drept obiectiv identificarea mai multor tipuri de hoteluri grupate în două categorii generale: hoteluri funcționale și nefuncționale.   

Funcția turistică din prezent a unor clădiri situate pe Calea Victoriei se datorează acțiunilor de reconversie funcțională, o direcție tot mai des întâlnită în procesele de renovare urbană. În unele cazuri, aceasta se realizează respectând din fericire acel savoir-faire arhitectural local care poate da naștere unor exemple reușite de antreprenoriat turistic. În alte cazuri însă, clădirile sunt uitate, iar valențele deosebite pe care le dețin nu fac obiectul unor intervenții de redescoperire, reabilitare și reutilizare.

 

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 13 - aprilie 2012