Ruinele curții nobiliare Bolyai (satul Buia, jud. Sibiu)

 

Letiția Cosnean

 

Ansamblul curții nobiliare din satul Buia a intrat în atenția cercetătorilor începând cu mijlocul secolului al XIX-lea și a fost adesea menționat în lucrări de sinteză privind patrimoniul arhitectural din Transilvania. Lipsa unor săpături arheologice sistematice, a inventarelor istorice și a surselor iconografice au limitat, însă, înțelegerea ansamblului nobiliar și a evoluției sale constructive.

Starea de ruină în care se află monumentul după aproape patruzeci de ani de abandon total a permis înregistrarea de informații inedite privind arhitectura monumentului. Analiza ruinelor a urmărit descrierea zidăriei și a suprafețelor de arhitectură conservate, evidențierea zonelor de întrețesere sau de alăturare ale zidurilor și, nu în ultimul rând, relevarea blocurilor de calcar cu profilatură din structura ansamblului: un ancadrament de ușă și patru fragmente refolosite – spolii - încastrate la baza zidăriei turnului de nord-vest.

 Informațiile obținute din cercetarea directă a monumentului au fost coroborate cu două relevee inedite aflate în arhivele Institutului Național al Patrimoniului (1967), respectiv a Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (1970) din București.

Prezentarea propune evidențierea etapelor constructive care au determinat arhitectura curții nobiliare Boyai și încadrarea cronologică a principalelor intervenții constructive.

 

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 13 - aprilie 2012