Monumentele votive din Dacia văzute prin prisma limbajului informatic

Eugenia Beu-Dachin

Muzeul National de Istorie a Transilvaniei

 

 

Valorificarea și conservarea patrimoniului cultural național prin stocarea informațiilor în variantă digitală este scopul demersului nostru, care urmărește prelucrarea digitală a monumentelor votive din Dacia. Drept metodă de codificare a textelor epigrafice și a informațiilor istorico-documentare ale pieselor folosim limbajul XML (Extensible Markup Language), spre a crea posibilități de căutare avansată în baza de date creată.Existența celor trei nivele de codare la care va fi reprezentat fiecare text epigrafic în parte (facsimil, diplomatic și normalizat) va facilita posibilitățile de interogare ale corpusului digital de către utilizator.

 

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 13 - aprilie 2012