Salvarea bisericii de lemn din Urși într-o altă ipostază:

cercetarea, proiectarea și conservarea cu caracter interdisciplinar

 

 

                                             Dan Mohanu, Ioana Gomoiu, Stefan Bâlici, Virgil Apostol

 

 

            Ridicată în a doua jumătate a secolului al XVIII, de vechii ctitori ai locului, Ion Danciul și Preotul Constandin, reașezat㠄pă temelie, coperit㔠și „înnoită cu zugrăveal㔠în prima jumătate a veacului al XIX-lea de către praporcicul Nicolae Milcoveanu, biserica Buna Vestire din Urși face parte din categoria bisericilor din lemn zugrăvite în tehnica al fresco.

 Este vorba de o categorie aparte tocmai prin tehnica murală aleasă: o tehnică incompatibilă cu un suport alcătuit dintr-un material organic – lemnul - sensibil la factorii de mediu, supus procesului de biodeteriorare și cu un comportament diferit față de materiale de natură minerală, poroase, precum cărămida și piatra, destinate prin excelență picturii pe suportul proaspăt de var. Cu toate acestea,  decizia zugravilor Gheorghe, Nicolae și Ioan de a utiliza tehnica al fresco se baza, pe de o parte, pe experiența constructorilor de a așterne mortare de var pe structuri lemnoase, iar pe de altă parte, pe abilitățile izvorâte din tradiția seculară a picturii de tradiție bizantină.

Inclusă în planul de salvare al bisericilor de lemn inițiat de Uniunea Arhitecților, biserica a fost supusă unui program de conservare și protecție în regim de urgență. Deteriorarea acoperișului de șiță și mai cu seamă destabilizarea terenului de fundație și înclinarea construcției pe direcția nord-sud, au creat pericolul unei iminente distrugeri a bisericii. Imperativul intervenției imediate s-a agravat odată cu prăbușirea, în vara anului 2010, a bolții absidei altarului împreună cu însemnate fragmente de pictură murală.

Scoaterea din pericolul imediat al extinderii distrugerilor și includerea temporară a bisericii într-o construcție de protecție, au fost realizate în vara și toamna anului 2010 în regim de voluntariat. În același timp, a apărut necesitatea trecerii din faza primului ajutor, de tip “smurd”, în cea a unui tratament cu caracter interdisciplinar de lungă respirație. Pe lângă problemele structurale, de arhitectură și cele care privesc valorosul ansamblu de pictură murală și pictură pe lemn, aspectul care a generat o nouă viziune asupra anvergurii lucrărilor de la Urși a fost procesul complex și amplu de biodeteriorare a bisericii de lemn.

Comunicarea dorește să sublinieze faptul că imperativul intervenției urgente nu trebuie să excludă prezența vigilentă a profesioniștilor și nici necesitatea convertirii lucrărilor de conservare primară în operațiuni complexe și de anvergură, capabile să transforme operațiunea de salvare într-un gest viabil.

 

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 13 - aprilie 2012