Hanul Hagi Tudorache sau Hanul Gabroveni?

Rolul cercetării în clarificarea unei istorii confuze

 

arh. Ioana Maria Petrescu

Universitatea Spiru Haret, București

 

 

            Clădirea situată în centrul istoric al Bucureștilor pe strada Lipscani la numerele 84-86, își datorează în mare parte celebritatea câtorva articole de specialitate publicate în urmă cu patru decenii, prin intermediul cărora au fost prezentate rezultatele săpăturilor arheologice efectuate în perimetrul acestui obiectiv. Din păcate, studiile în cauză deși ne furnizează informații valoroase cu privire la evoluția construcției, pornesc de la o premisă greșită în ceea ce privește identificarea monumentului, pretinzând că edificiul în discuție ar fi Hanul Gabroveni. Cercetarea atentă a documentelor de arhivă și a izvoarelor literare demonstrează însă, că între marele han ridicat de negustorii bulgari din Gabrovo pe locul fostei curți domnești, la începutul veacului al XIX-lea și edificiul de tip pasaj dintre Lipscani și Gabroveni, numit cândva și Hanul Hagi Tudorache, nu a existat nicio legătură.

 

 

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 13 - aprilie 2012