Conservarea patrimoniului natural și a patrimoniului cultural: o abordare integrată

 

Dorin Pop

 

 

În contextul presiunilor crescânde asupra patrimoniului natural și a celui cultural, date de activități economice adesea nedurabile, se conturează tot mai clar necesitatea unei abordări integrate a conservării ambelor tipuri de patrimoniu. De altfel, un cadru internațional și legislativ în acest sens există, România fiind parte la mai multe convenții și acorduri internaționale care prevăd această abordare integrată. Rămân însă de stabilit detalii și norme tehnice ale implementării prevederilor respectivelor convenții și acorduri, ceea ce nu este posibil, decât prin colaborare strânsă între specialiștii celor două domenii de conservare.

Astfel, în contextul creșterii amenințărilor la adresa ambelor tipuri de patrimoniu – natural și cultural – abordarea integrată a conservării lor devine o cerință a dezvoltării durabile, înlesnind atât conformarea României la obligațiile convențiilor și acordurilor internaționale la care este parte, cât și o dezvoltare firească a comunităților locale.

 

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 13 - aprilie 2012