Câteva aspecte referitoare la datarea bisericii “Sfântul Nicolae”

din Izvoru de Sus, jud. Argeș

 

arh. Constantin Bogdan STANCIU

 

 

            Moșia Izvoru – menționată în documente încă din vremea lui Neagoe Basarab, când trece din stăpânirea mănăstirii Glavacioc în posesiune boiereasc㠖 devine, cel mai devreme în secolul al XVI-lea, moșie a boierilor Știrbei, trecând apoi, în proprietatea familiilor Colfescu și Perticari.

            Din curtea boierească se mai păstrează, pe lângă pivnița vechiului conac – peste care s-a construit, la sfîrșitul secolului al XIX-lea, o nouă cas㠖 capela, astăzi biserică parohială, aflată într-o stare avansată de degradare.

Locașul, clasat ca monument istoric încă din anii ’30, are o istorie neclară. Izvoarele prezintă date contradictorii, o parte dintre surse sugerând că biserica a fost construită în a doua jumătate a secolului al XVII-lea – ceea ce reiese și în urma studiului tipologic – în vreme ce altele indică faptul că edificiul a fost ridicat la începutul secolului următor, ipoteză confirmată și de documentele epigrafice.

 

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 13 - aprilie 2012