DESPRE MURUS GALLICUS

C∆sar, Comentarii de bello gallico 7.23.

 

Daniel Sp‚nu

 

MURI AUTEM OMNES GALLICI HAC FERE FORMA SUNT: TRABES DERECTAE [PERPETUAE] IN LONGITUDINEM PARIBUS INTERVALIS, DISTANTES INTER SE BINOS PEDES, IN SOLO CONLOCATUR. HAE REVINCIUNTUR INTRORSUS ET MULTO AGGERE VESTIUNTUR, EA AUTEM QUAE DIXIMUS INTERVALLA GRANDIBUS IN FRONTE SAXIS EFFARCIUNTUR. HIS CONLOCATIS ET COAGMENTATIS ALIUS INSUPER ORDO ADDITUR, UT IDEM ILLUD INTERVALLUM SERVETUR NEQUE INTER SE CONTINGANT TRABES, SED PARIBUS INTERMISSIS SPATIIS SINGULAE SINGULIS SAXIS INTERIECTIS ARTE CONTINEANTUR. SIC DEINCEPS OMNE OPUS CONTEXTIUR DUM IUSTA MURI ALTITUDO EXPLEATUR. HOC CUM IN SPECIEM VARIETATEMQUE OPUS DEFORME NON EST ALTERNIS TRABIBUS AC SAXIS QUAE RECTIS LINEIS SUOS ORDINES SERVANT, TUM AD UTILITATEM ET DEFENSIONEM URBIUM SUMMAM HABET OPPORTUNITATEM , QUOD ET AB INCENDIO LAPIS ET AB ARIETE MATERIA DEFENDIT, QUAE PERPETIUS TRABIBUS [PEDES QUADRAGENOS PLERUMQUE] INTRORSUS REVINCTA NEQUE PERRUMPI NEQUE DISTRAHIT POTEST.

 

Zidurile galice sunt construite Ón general Ón felul următor: pe pămnt Ón toată lungimea zidului se aşază Ón continuare nişte brne perpendiculare pe zid, la o distanţă de două picioare (cca. 0,6 m) unele de altele. Brnele sunt legate Óntre ele Ón interiorul zidului şi sunt bine acoperite şi umplute cu pămnt; la exterior, spaţiile dintre brne despre care am vorbit sunt umplute cu bolovani mari. Peste acest prim strat bine Óntărit se pune altul, astfel Ónct Óntre brne să rămnă aceiaşi distanţă şi brnele de deasupra să nu se atingă de cele de dedesupt. Ele sunt aşezate la distanţe egale şi fiecare brnă este bine fixată cu ajutorul unei pietre care o desparte de celelalte brne. Astfel se Óncheie treptat Óntreaga lucrare, pnă ce zidul ajunge la Ónălţimea dorită. Din punctul de vedere al varietăţii aspectului, construcţia nu displace ochilor, datorită alternanţei de brne şi pietre care Óşi păstrează linia dreaptă. In afară de asta, (construcţia) este foarte nimerită pentru apărarea aşezărilor, Óntruct piatra apără de foc, iar lemnul de berbec, căci o lemnărie interioară construiotă Ón general din brne lungi de 40 de picioare (cca 12 m) nu poate fi sfărmată sau smulsă.

 

Traducere Ianina Vilan Unguru, ediţie Óngrijită de Cicerone Poghirc

 

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 4 Ė aprilie 2003

copyright © Simpara 2000 Ė 2005, toate drepturile rezervate

 

††††††††††††††††††††††††††††