CERCETAREA ŞI FAZELE DE CONSERVARE A ANSAMBLULUI DE PICTURĂ MURALĂ

DIN BISERICA UNITARIANĂ CHILIENI, JUD. COVASNA

 

 

Kiss Lorand, Pal Peter

 

Prima atestare a localităţii datează din anul 1334, sub numele de Kylien.

Denumirea derivă din numele Kilianus.

Prima menţiune a frescelor bisericii unitariene datează din anul 1871 (Orban Balazs, Descrierea Secuimii). El menţionează că în interiorul bisericii, sub straturile de var decojite sunt vizibile urme de culoare şi suprafeţe pictate.

Picturile au fost parţial decapate în anul 1886 de către Huszka Jozsef. Cu acest prilej au fost executate copii în acuarelă ale picturilor. Din relatările lui Huszka reiese că tot el a fost cel care a reacoperit picturile cu zugrăveală: Cu durere eu trebuia să reacopăr cu zugrăveală aceste mărturii minunate ale trecutului, căci numai cu această condiţie mi-a fost permisă decaparea de către Consistoriul Unitarian.

În anul 1973 au fost decapate câteva fragmente de către Konya Adam şi Kiss Bela.

După cutremurul din 1977 au apărut noi fragmente.

Sondarea sistematică a început în anul 1995. După decaparea parţială a picturilor de către Medve Sandor, lucrările s-au întrerupt.

Lucrările au fost reluate în anul 2004. În campaniile 2004 – 2005 au fost decapate şi conservate toate suprafeţele din interiorul bisericii.

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 7 – aprilie 2006

copyright © Simpara 2000 – 2006, toate drepturile rezervate