BISERICILE „DE BREASLĂ” ALE ORAȘULUI CÂMPULUNG-MUSCEL: ÎNTRE ADEVĂR ISTORIC ȘI RECONSTITUIRE FANTEZISTĂ

Ștefan IONESCU-BERECHET (Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București).

 

Deși nu a suferit daune majore în epoca sistematizării comuniste, peisajul urban din Câmpulung Muscel mai conține astăzi puține vestigii ale arhitecturii eclesiale medievale. Patru locașuri de cult din veacurile XIV-XVIII au căzut pradă demolării la sfârșitul sec. al XIX-lea, iar cele care și-au continuat existența și-au pierdut în general vechile forme în vâltoarea curentului de modernizare a vieții bisericești manifest la finele aceluiași veac. Doar în partea de sud-vest a sitului urban mai există o triadă de locașuri sfinte, care,  prin tipologia arhitecturală și prin programul lor iconografic, păstrează încă pecetea Câmpulungului medieval. Este vorba de bisericile Sf. Gheorghe, Fundeni și Șubești.

Potrivit unei ipoteze aproape unanim acceptate azi, cele trei lăcașuri constituiau în vechime un veritabil ”triunghi al credinței breslelor câmpulungene”, fiind ctitorite de reprezentanți ai breslelor de șubari, olari ș.a., care ar fi fost concentrați în mahalalele din jurul lor. În prezenta comunicare sunt evidențiate aspectele problematice ale acestei reconstituiri arbitrare, care nu se sprijină pe nici o mărturie documentară certă. Pornind de la o serie de izvoare epigrafice, pomelnice vechi și condici de stare civilă aparținând acestor biserici, precum și a altor documente, identitatea ctitorilor și a lăcașurilor edificate de ei vor fi redate în lumina adevărului istoric.