BAZE DE STATUI SAU ALTARE ? DESPRE O CATEGORIE DE SPOLIA DIN ZIDUL DE INCINTĂ ROMAN TÂRZIU DE LA HISTRIA

Florina BÎRZESCU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", București).

 

 

O serie de blocuri purtând inscripție au fost descoperite în zidul de incintă roman târziu de la Histria, studiate din perspectiva epigrafică și reașezate la loc. Acestea au fost interpretate drept cip, altar sau simplu bloc, acordându-se atenție doar inscripției, nu suportului. Analiza formulei epigrafice indică faptul avem de a face cu baze de statui. Un singur exemplar expus în aer liber confirmă această ipoteză prin urmele de încastrare păstrate pe suprafața superioară. Bazele sunt relativ omogene din punct de vedere tipologic, încadrându-se cronologic între secolele I-III p. Chr. Studiul acestei categorii de monumente aduce în discuție practica dedicației de statui de la Histria din epoca romană.