ÎN CĂUTAREA MONUMENTULUI PIERDUT … ÎNTRE FANTEZIE ȘI REFLEXUL ISTORIEI

Hanna DERER (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", Bucureşti).

 

 

Dacăfantezieînseamnăcapacitatea omenească de a crea noi reprezentări sau idei pe baza percepțiilor, a reprezentărilor sau ideilor acumulate anterior” (DEX), atunciîn conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, edițiile 2004, 2010 și 2015 – așa-numitele atenanse ale palatului Știrbei din București, sînt, fără îndoială, rodul imaginației. Cu toate acest lucru este demonstrat încă din anul 2014, Ministerul Culturii și Identității Naționale insistă și în prezent ca acest „monument istoric” – situat la numărul 7 pe strada General Constantin Budișteanu, adică la capătul de arteră opus celui în care se află proprietatea fostă Știrbei fie identificat. Din acest motiv, imobilul în cauză este, în egală măsură și un reflex al istoriei recente, înțeles atît ca un „act sau o mișcare produsă în mod spontan, independent de voință” („reflex” cf. DEX, 1.), cît și ca o „oglindire, reflectare a unei stări de lucruri …” („reflex” cf. DEX, 2.).