ISTORII ÎNCHIPUITE. POVESTIRI CULESE DIN IZVOARE NARATIVE

Ioana Maria PETRESCU (Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti).

 

Istoriile din popor transmise de la o generaţie la alta şi amintirile bătrânilor despre lucruri şi fapte din trecut sunt asemănătoare legendelor: toate conţin un sâmbure de adevăr şi, adeseori, ceva mai multă fantezie.

Povestirile intrate în folclorul local sau menţionate în diverse relatări, monografii ori chestionare, sunt frecvent utilizate de cercetători în încercarea de a reconstitui momente din istoria, fie a unui monument, fie a unui loc. Dar cum această categorie de izvoare nu se remarcă prin rigoare ştiinţifică, deoarece adevărul se împleteşte cu ficţiunea, constatăm că utilizarea lor, în lipsa altor documente mai exacte, riscă să conducă pe căi greşite.

 

Pentru a vedea cât de mult se pot depărta istoriile închipuite de istoria reală, studiul îşi propune să prezinte câteva povestiri despre locuri şi întâmplări care atrag atenţia prin caracterul lor fictiv.