MODERNISMUL SOCIALIST - ANALIZA PATRIMONIULUI MODERNIST ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PATRU STUDII CAZ.

Dumitru RUSU (Biroul pentru Artă și Cercetare Urbană, București).

 

Prezentare generală

Inițiativa „Socialist Modernism” a fost concepută in 2013, cu scopul protejării patrimoniului modernist construit în anii 1955-1991. Demersul este axat pe revitalizarea și conservarea clădirilor din fostul bloc socialist (Europa Centrală, Europa de Est). Prima etapă constă în inițierea procedurii de clasare a patru clădiri reprezentative ale Modernismului Socialist din Chișinău, care vor fi prezentate in aceaste castudii de caz:  Romanița - turnul de locuințe colective, Hotelul Național (fost Inturist), Hotelul Cosmos și Circul de Stat Chișinău

 

1.              Romanița, turnul de locuințe colective

Cu o înălțime de cca. 77 de metri, turnul supranumit „Romanița” a fost cea mai înaltă clădire din Chișinău. Funcțiunea principală a clădirii este de locuire – apartamente pentru familii mici – iar regimul de înălțime este de 2S+P+22 etaje. Clădirea a fost proiectată în perioada 1976 -1986 de arhitectul O. Vronski și de inginerul A. Marian, cu participarea lui O. Blogu, S. Crani, N. Rebenko și P. Feldman. În ceea ce privește structura de rezistență, clădirea este o realizare importantă a anilor '70-'80 - toate unitățile de locuit de pe toate cele 16 de niveluri sunt proiectate și construite în consolă, sporind astfel imaginea zveltă a clădirii – o formă rară pentru acea vreme.
Starea curentă:
- Clădirea este deținută de două entități diferite, una publică și una privată;
- Deși Romanița se afla într-o stare avansată de degradare, este stabilă structural și funcțional pentru cel puțin o sută de ani;
- Împărțirea spațiului nu mai corespunde nevoilor locatarilor. De acea unii dintre ei au transformat spațiul în mod ilegal, construind terase-balcoane improvizate;
- Acest tip de intervenții încarcă clădirea structural și, deoarece sunt neautorizate, nu putem anticipa comportamentul lor în timp; de asemenea, au fost utilizate materiale de calitate foarte proastă, ceea ce sporește riscul accidentelor;
- Tâmplaria, ferestrele și platformele exterioare din beton, precum și finisajele și instalațiile interioare au fost vandalizate.

 

2.              Circul de Stat (Chișinău)

Clădirea Circului de Stat din din Chișinău a fost construită în 1981 de arhitecții Ala Kiricenko și S. Soihet în colaborare cu inginerii A. Snipelishsky și T. Grryunov. Proiectul a fost unul inovativ și riscant, existând conflicte încă de la început între sponsori – «Союзгосцирк» (Uniunea Circului) de la Moscova – și echipa de proiectare. Circul de Stat din Chișinău a fost dat în folosință în anul 1982. Banii necesari construcției au fost alocați din bugetul URSS, cu titlu de cadou cu ocazia aniversarii a 545 de ani de la prima atestare documentară a orașului Chișinău. Autorii proiectului au fost distinși cu Premiul de Stat al RSSM. Circul de Stat Chișinău deținea recordul de până la 57 de specatole pe an, iar după destrămarea URSS, activitatea sa a continuat, chiar dacă într-un ritm mai scăzut. Din anul 2004, Circul de Stat din din Chișinău și-a sistat activitatea din cauza necesității unor lucrări de renovare.
Starea curentă:
- Clădirea se află într-o stare avansată de degradare, dar structura de rezistență a clădirii este într-o stare bună;
- O parte din plăcile de marmură de pe fațadă au dispărut, iar intrarea principala este pe cale să se prăbușească;

- Clădirea necesită o intervenție de urgență, neputând fi utilizată în prezent;

                             Arena Mică, inițial folosită pentru repetiții, a fost transformată în scenă temporară din 2014. Prezentările se țin acolo.

 

3.              Hotelul Național (Chișinău)

Hotelul Național, fostul Hotel Inturist din Chișinău, a fost finalizat în anul 1974 și a fost proiectat de arhitecții A. Gorbuntsov și V. Shalaginov. Hotelul Național a făcut parte până în 1992 din rețeaua hotelieră sovietică Inturist, iar în perioada 1992-2006, când a fost privatizat, a făcut parte din patrimoniul statului. Cu o înălțime de 15 etaje, acesta a fost unul dintre cele mai reprezentative hoteluri din Chișinău, gazda celor mai fastuoase petreceri, frecventate de importanți comercianți străini ai vremii.

Starea curentă:
- Clădirea se află într-o stare avansată de degradare, în timp ce noul proprietar tergiversează de 10 ani reabilitarea hotelului;

- În interiorul clădirii pereții sunt murdari, tencuiala a fost distrusă, tâmplăria interioară a dispărut și o mare parte din ferestrele exterioare sunt sparte;

- Balustradele scărilor interioare și mobilierul celulelor de cazare fie au fost distruse, fie au dispărut;
- În prezent clădirea nu mai este folosită și, deoarece nu se mai asigură paza, hotelul a fost ocupat de oameni ai străzii, devenind un spațiu insalubru.

 

4.              Hotelul Cosmos (Chișinău)

Hotelul are o înălțime de P+19 etaje, fiind,  unul din cele mai înalte din R.S.S. Moldova în perioada socialistă. A fost proiectat de arhitecții B. Banykin și Irina Kolbayeva, iar construcția a durat nouă ani, din 1974 până în 1983, când a fost dat în exploatare. În cursul anilor 1997-2004 s-au făcut o serie de investiții în camerele de cazare: s-a schimbat tâmplăria, s-au realizat reparații la finisajele pereților și ale băilor și s-au înlocuit instalațiile sanitare.

Starea curentă:
- Finisajele sunt deteriorate în cele mai multe din camerele de cazare, în băi placajele ceramice și dotările sanitare sunt degradate;

- Structuri parazitare au fost construite în jurul hotelului, compromițând stilistica perioadei.