REPREZENTĂRILE TEMEI ICONOGRAFICE „NAVICELLA” ÎN SECOLUL AL XIV-LEA ȘI POVESTEA PICTURII BISERICII DIN JELNA.

Tekla SZABÓ (cercetător independent, Târgu Mureș).

 

Un eveniment larg mediatizat al anului trecut a fost redescoperirea picturii cu tema iconografică „Navicella”, la Jelna, în corul bisericii ruinate, aflată în prag de colaps. Titlurile bombastice, cum ar fi „O rară pictură de Giotto descoperită printre ruinele unei biserici din Transilvania”, au apărut și în presa internațională. Ştirea a ajutat la strângerea de fonduri pentru repararea acoperișului corului bisericii.

 

Ȋn prezentarea mea intenționez să vorbesc despre picturile de la Jelna în comparație cu cele câteva exemple ale „Navicellei” păstrate în Italia și, mai alescu cele două reprezentări păstrate pe teritoriul Ungariei medievale, cu o iconografie ce dovedeşte cunoașterea modelelor copiate după imaginea din bazilica Sf. Petru din Roma sau poate chiar a mozaicului original. Una este în biserica din Viștea, iar cealaltă la Turnišče, în Slovenia.

 

În încheiere voi prezenta contextul cultural ce a favorizat aceste reprezentări, veritabile simboluri ale papalității