DESCOPERIREA TEHNICĂ A MONUMENTULUI: STRUCTURI PORTANTE ȘI PURTATE. FANTEZIE SAU REFLEX AL ISTORIEI?

Imola Kirizsán, Bálint Szabó (Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca).

 

 

Monumentele istorice se descoperă administrativ, istoric, artistic și tehnic:

1.    Descoperirea administrativă presupune studii de cărți funciare, topografice, respectiv delimitarea și localizarea monumentului!

2.    Descoperirea istorică constă în studii și cercetări de istoria artei și de arheologie, descrierea sitului anterior existenței monumentului, urmărind în timp crearea monumentului, transformările acestuia până în momentul cercetării!

3.    Descoperirea artistică cuprinde studii și cercetări ale componentelor artistice (picturi murale, lemn pictat, stucaturi etc.) – dacă există – abordând inclusiv componente, care nu mai sunt la vedere!

4.    Descoperirea tehnică se ocupă de structurile portante (șarpante, planșee, sisteme de susținere și fundații) respectiv purtate (învelitori, tencuieli, zugrăveli, pardoseli, tâmplării, placaje, tinichigerii etc.)

 

Descrierile tehnice presupun relevee geometrice, de materiale, mecanice și tehnologice, factorul timp fiind prezent în permanență.

Condițiile de existență, de exploatare a monumentelor sunt de identificat, fiind un capitol important de descoperit.

Sunt de asemenea de descoperit neajunsurile monumentului (inclusiv cauzele acestora), capitol esențial privind longevitatea obiectelor studiate. Neajunsurile sunt legate nu numai de degradări ale monumentului, dar și de neconcordanțele cu condițiile de exploatare, mereu în schimbare.