FILOZOFII POLITICE ALE PATRIMONIULUI: POLITICA IDENTITĂŢII ŞI TEORIA CAPABILITĂŢILOR

Alexandru NICULESCU (Institutul de ArheologieVasile Pârvan”, București)

 

Gîndirea locală despre despre patrimoniul cultural, aşa cum apare ea în recent alcătuitul Cod al Patrimoniului, se prezintă pe sine ca fiind rezultatul unui consens general, în care participarea unor discipline, precum arheologia, apare ca fiind decisivă. Ea nu este însă un produs ştiinţific, ci dezvoltarea unei filozofii politice ale cărei antecedente şi proprietăţi merită examinate pentru a vedea dacă merită păstrată, modificată sau abandonată. Asta se poate face doar cu mijloace generate în afara arheologiei, pe care doar unele dintre tradiţiile de cercetare ale acestei discipline le cultivă, ceea ce le-a făcut adopte filozofii diferite, dintre care teoria capabilităţilor pare fie cea mai promiţătoare.