PATRIMONIUL ARHEOLOGIC. 100 DE ANI DE DECIZII POLITICE ȘI APLICAȚII PRACTICE

Andrei MĂGUREANU (Institutul de ArheologieVasile Pârvan, București)

 

Primul centenar al cercetărilor arheologice din România a suscitat numeroase studii și abordări asupra legislației referitoare la cercetarea și protejarea siturilor arheologice. Întrebarea este dacă cunoașterea acumulată în urma acestei experiențe centenare a dus la o aplicare practică și realistă în cunoasterea și protejarea siturilor arheologice, iar dacă nu, care ar putea fi pașii spre o eficientizare a acestui deziderat.