BISERICA CU HRAMUL SFINȚII VOIEVOZI A MĂNĂSTIRII BAIA DE ARAMĂ ÎNTRE ADEVĂR ȘI FANTEZIA CĂUTĂTORILOR DE COMORI

Radu Ștefan VERGATTI

 

Biserica cu hramul Sfinții Voievozi a Mănăstirii Baia de Aramă a fost ridicată între anii 1699-1703. Ctitorii ei au fost marele ban Cornea Brăiloiu și bogatul Milco Băieșul. Biserica reprezintă un monument istoric, de artă și de arhitectură din epoca brâncovenească. S-a creat legenda fantezistă că sub ea ar fi fost ascunsă tezaurul domnului Constantin Basarab Brâncoveanu...Nu era posibil. La 3,5 metri sub podeaua bisericii începe stânca de granit, în care nu se poate săpa. În al doilea rând, 80 tone de aur puteau fi aduse atunci în circa 160 căruțe, situație care ar fi trezit suspiciunea Sublimei Porți. Încercările arheologilor care au întreprins săpăturile, în urma acestei legende, cu acordul Ministerului Culturii, au ajuns la o distrugere a monumentului. În ultimul timp s-a început o restaurare a acestuia.