TRANSFORMARE VERSUS CONSERVARE: INTERVENȚII CONTEMPORANE ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

Raluca-Maria TRIFA (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)

 

Prezentarea își propune să investigeze posibilitatea unei dezvoltări urbane coerente a orașelor din România, prin păstrarea patrimoniului construit și integrarea acestuia în strategiile de regenerare urbană, pornind de la analizarea situației actuale a zonelor construite protejate din București. În prezent, Bucureștiul are 98 de zone protejate, care definesc identitatea culturală a orașului, dar și identitatea locuitorilor săi. Cu toate acestea, intervențiile contemporane din zonele construite protejate ale Capitalei par să eludeze reglementările de urbanism și să încalce legislația privind protecția monumentelor istorice. În ultimii douăzeci de ani, Bucureștiul a pierdut un număr semnificativ de clădiri valoroase situate în zonele construite protejate, multe dintre acestea fiind demolate abuziv sau modificate agresiv. Pe locul unora dintre aceste clădiri istorice au apărut noi edificii, ce depășesc adesea regimul de înălțime al zonei, ignoră specificul arhitectural și generează un impact vizual negativ asupra zonei. Mai mult, impactul acestor noi intervenții este puternic perceput de membrii comunității, adesea cu efecte negative considerabile.

În încercarea de a analiza situația actuală a patrimoniului contruit din zonele construite protejate ale Bucureștiului, prezentarea propune o analiză a datelor deja obținute în cadrul proiectului „Catalog Bucuresti” (proiect ARCEN). În acest sens, o serie de întrebări pot fi adresate: Care sunt cauzele care au condus la această situație dezastruoasă a patrimoniului construit din București? Care sunt posibilele soluții ce pot stopa acest fenomen sau care pot rezolva, măcar parțial, degradarea continuă a peisajului urban bucureștean din zonele istorice? Este posibilă dezvoltarea urbană a acestor zone, într-un mod sustenabil, prin integrarea în cadrul strategiilor de dezvoltare a acestor insule de identitate? 

 

***

 

Proiectul "Catalog Bucuresti" a fost demarat în martie 2017 de  Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate – A.R.C.E.N., fiind o campanie de inventariere a patrimoniului urban din cele 98 de zone istorice ale Capitalei

Până la această dată, au fost colectate date pentru următoarele zone: Icoanei, Lascăr Catargiu, Elisabeta, Carol, Traian, Pitar Moș, Dorobanți, Parcelarea Blanc, Parcelarea Ţesătoria Mecanică, Parcelarea Edilitatea, Parcelarea Societatea Generala pentru Construirea de locuinte ieftine, Parcelarea Parcul Ioanid, Calea Moșilor, Calea Călărașilor, Brătianu, Negustori, Mântuleasa, Hristo Botev, Caimatei și Colței. Pentru o parte din aceste zone au fost deja finalizate statisticile și analize ale datelor obținute. 

În luna martie 2018 a fost demarată colectarea datelor pentru următoarele zone: Vasile Conta, Batiștei, Ferdinand, J.L. Calderon, Brezoianu, Rosetti, Vasile Lascăr, Thomas Masaryk, Nicolae Iorga, Dacia, Eminescu, Strehaia, Mămulari, Bucur, Mitropolie, 11 Iunie.