ASPECTE DE ANALIZĂ TEHNOLOGICĂ ȘI DE CONSERVARE-RESTAURARE ALE PICTURILOR MURALE DE PE PLAFONUL DIN BIROUL LUI AMAN, SEC. AL XIX LEA, DE LA MUZEUL THEODOR AMAN DIN BUCUREŞTI

Romeo GHEORGHIŢĂ (Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Departament Conservare şi Restaurare)

 

Edificiul monument istoric, în prezent Muzeul Theodor Aman, a fost ridicat prin grija artistului și se consideră a fi prima casă-atelier construită din ţară. Construcţia păstrează în mare măsură valoarea de autenticitate istorică şi artistică, fiind printre puţinele care nu au suferit transformări radicale în decursul timpului. Theodor Aman a organizat casa în așa fel încât să fie un simbol a artei picturale. Imobilul redă atmosfera vieţii din perioada Belle Epoque, și este locul unde se conservă și sunt expuse o bună parte din lucrările de pictură şi grafică ale artistului.

Fiecare încăpere a fost decorată în alt stil, folosindu-se tehnici diverse: pictura murală, vitralii, decoraţii pictate, stucatură, lambriuri, etc., manieră decorativă caractică și la modă în acele vremuri. De exemplu și plafonul din biroul său este format din două componente artistice: a.) suprafaţă de pictură murală în ulei cu ornamentaţie decorativă geometrică și fitomorfă. b.) pictură în ulei pe pânză maruflată pe suport rigid, reprezentând o scenă de gen ce ilustrează Triumful Venerei. Pe această pictură se află semnătura autorului: Th. Aman 1869, (data finalizării construcției).

Cu ocazia unor lucrări de conservare-restaurare pentru picturile murale interioare decorative de pe plafonul din biroul lui Th. Aman, pe lângă aspectele stării de conservare cercetate, s-au evidențiat și unele caracteristici inedite de analiză tehnologică. Aceste aspecte împreună cu soluțiile de restaurare adoptate în urma documentării, vor fi subiectul acestei prezentări.