PATRIMONIUL INDUSTRIAL ÎN ROMÂNIA: ABANDON, PIERDERE, VALORIFICARE?

Ruxandra COROIU (Universitea Tehnică din Cluj-Napoca), Octavian COROIU (Outline One)

 

Multitudinea exemplelor de situri, clădiri și echipamente industriale care se regăsesc pe teritoriul țării, fac ca România să se înscrie printre spațiile cele mai diverse și bogate din punct de vedere al patrimoniului ethnic deținut. Însă pe măsură ce ansamblurile industriale dispar pentru a elibera teren unor noi investiții profitabile, se pierde un imens potențial economic care ar putea fi valorificat după modele funcționale consacrate deja în străinătate.

Reutilizarea adaptată, aflată printre cele mai viabile metode de dezvoltare urbană contemporană, poate fi o soluție de salvare și mediatizare a acestei categorii de patrimoniu. Receptivitatea privind importanța valorii tehnice, dar și nevoia de menținere și conectare cu istoria locală, susțin tendința actuală de diversificare a turismului prin promovarea celui de tip industrial.