MONUMENTELE MONDIALE ÎNTRE RECOMANDĂRILE UNESCO ȘI REALITĂȚILE DIN ROMÂNIA

Sergiu MUSTEAȚĂ (Institutul de Arheologie, Iași)

 

Au trecut deja peste 50 de ani de la adoptarea Convenției privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural și de la inițierea „Listei Patrimoniului Mondial”. Între timp lista monumentelor cu o valoare universală excepțională a ajuns la 1073 de situri din 167 state, dintre care 832 situri culturale, 206 naturale și 35 situri mixte. Romania a aderat la Convenția menționată mai sus în anul 1990, fiind astfel printre cele 193 de țări semnatare ale acestui act internațional. Din 1993 și până în 2017 România a reușit să înscrie opt situri (șase cultural și două naturale) și să nominalizeze alte 15 situri în lista tentativă.

Timp de peste cincizeci de ani, UNESCO și partenerii săi, au elaborat și actualizat un șir de acte, reguli, recomandări și ghiduri privind criteriile și cerințele atât pentru înscrierea, monitorizarea, evaluarea, raportarea siturilor culturale și naturale, cât și pentru dezvoltarea și implementarea unui management eficient și durabil. Astfel, statele semnatare ale convenției din 1972 au practic tot instrumentarul necesar pentru a elabora și implementa politici eficiente de protejare a patrimoniului cultural și natural.

Toate statele care dețin situri în lista monumentelor UNESCO sunt obligate să prezinte odată la șase ani rapoarte privind starea politicilor de patrimoniu (prima parte) și a monumentelor mondiale (partea a doua pentru fiecare sit separat). Astfel, România a participat la cele două runde de evaluare și a raportat starea siturilor înscrise în perioadele respective: ciclul I (2000-2006) și ciclul II (2008-2011). Astfel, în comunicare vor fi analizate datele acestor rapoarte, iar la final vor fi formulate câteva întrebări privind pregătirea României pentru cel de-al treilea ciclu de evaluare a monumentelor UNESCO – 2017-2022.

 

Comunicarea este realizată în cadrul proiectului „Protejarea prin dezvoltarea unor strategii durabile pentru o mai bună ocrotire a siturilor de patrimoniu mondial UNESCO din România - HERO”, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0737, finanțat de către UEFISCDI.