„Mind the Gap“: Câteva observații despre cum se percep, denumesc și descriu lacunele

Elena RĂDOI

 

Lacuna este cu siguranță una dintre preocupările principale ale restauratorilor și conservatorilor, iar cuvântul lacuna este, probabil, unul dintre cele mai frecvent folosite în comunicarea lor scrisă, dar și orală.

În această prezentare, voi analiza trei momente din procesul de „luare la cunoștință” a lacunelor: percepere, numire și descriere. Voi realiza așadar, întâi o scurtă analiză lingvistică a cuvântului lacuna și a câmpului său semantic, apoi analiza de discurs, focusată pe folosirea cuvântului lacuna în texte publicate de restauratori, iar la final voi prezenta un experiment de laborator de percepere a lacunelor în absența semnalelor verbale, folosind tehnologie de eye-tracking.