Patrimoniul construit al Bucureștiului: între salvare și suprimare

Raluca-Maria TRIFA

 

În martie 2017, atunci când a fost lansat proiectul "Catalog București" -  prima campanie sistematică de inventariere a patrimoniului urban din cele 98 de zone istorice ale capitalei, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate – A.R.C.E.N. punea o întrebare cheie:  Suntem ultimii martori ai acestui oraș? Azi, la mai bine de doi ani de la debutul proiectului, echipa "Catalog București" a reușit să inventarieze 30 de zone construite protejate, a realizat analize și statistici asupra stării fondului construit din câteva zone protejate, a lansat o platformă interactivă online ce oferă numeroase fotografii și informații despre imobilele din zonele construite protejate ale Capitalei și a publicat primele 5 caiete de bune practici. În prezent, a fost demarat proiectul de elaborare a unei metodologii referitoare la sintezele de zonă protejată în vederea ameliorării legislației privind protejarea patrimoniului construit.

Pornind de la analiza a două exemple elocvente, studiul urmărește să prezinte o serie de propuneri de îmbunătățire a actualelor regulamente de urbanism specifice zonelor protejate.