Corneliu Bogdan Nicolae BELDIANU

O perspectivă numismatică asupra arhitecturii orașelor Vest Pontice în sec I-III dChr (construcții defensive)

 

 Monedele orașelor grecești ale epocii romane (așa numitele ”monede provinciale”), prin temele istorice și arhitecturale ilustrate pe reversul lor, devin un important factor de cunoaștere a orașului antic emitent. Ele permit nu numai depistarea sau nuanțarea unor evenimente, pe care trecerea timpului le-a făcut în bună parte uitate, dar arată cercetătorului actual și monumente antice, neștirbite de trecerea timpului, în splendoarea epocii construcției lor.

În această prezentare, parte a unui proiect mai larg, dorim să abordăm o primă categorie de monumente ilustrate de monedele provinciale din zona vest pontică, respectiv cea a construcțiilor cu caracter defensive, construcții ce intrau în compunerea incintele fortificate ale orașelor.

Porțile (adesea monumentale sau triumfale), porțiuni de ziduri și chiar întregi incinte urbane sunt teme frecvent ilustrate, în sec II-III d Chr , de artiștii gravori pe monedele din zona amintită.

Reluarea ilustrării, de către un oraș sau altul, a acestor teme, pentru o perioadă mai îndelungată, poate permite chiar sesizarea evoluției unor astfel de monumente și identificarea mai multor etape constructive.