Alina STREINU, Adrian ȘERBĂNESCU, Marius STREINU, Vasilica LUNGU, Alexandre BARALIS

Noi date despre câteva așezări rurale din teritoriile orașelor Histria și Argamum

 

În timpul proiectului ANR Orgamč/Argamum, nécropoles et territoire, printr-o serie de periegheze au fost identificate numeroase așezări rurale din proximitatea centrelor urbane Argamum și Histria. O parte dintre siturile reperate au beneficiat și de cercetări arheologice, ca de exemplu situl de la Caraburun și cel de la Călugăra, iar cele de la Panduru și Baia au fost doar marcate pe teren. Identificat pentru prima dată în anul 2000 de Vasilica Lungu, situl de la Panduru a intrat în aria de interes a Misiunii Arheologice Franco-Române de la Orgame/Argamum „Pont-Euxin” în 2012, când a fost realizată o periegheză. În anul 2020, prin intermediul imaginilor și hărților satelitare, s-a determinat extinderea așezării și a necropolei adiacente. În urma indicațiilor imaginilor satelitare coroborate cu clusterele ceramice identificate pe teren, am selectat mai multe zone pentru sondaje magnetice. Aproape 5,85 hectare au fost prospectate, generând date magnetice, iar hărțile rezultate au relevat existența unor anomalii care pot fi asociate cu diferite tipuri de complexe arheologice, inclusiv posibile clădiri din piatră, șanțuri și gropi. Materialul ceramic recuperat în 2020 constă în principal din fragmente ceramice din perioada secolelor II-IV p.Chr. și materiale de construcție, prezentând o mare varietate de tipuri (vesela fină, de bucătarie, de transport, stocare etc.) , precum și centre de producție. Aceste noi informații din cercetările de suprafață obținute pe situl de la Panduru, susținute de cele obținute în urma cercetării din siturile apropiate completează imaginea asupra tiparelor urmate de romani pentru ocuparea hinterlandului, în cadrul unei rețele de așezări în conexiune cu centrele urbane.