Sergiu MUSTEAȚĂ

Din nou despre Castelul Soroca. Cu privire la rezultatele cercetărilor arheologice din anul 2021

 

Castelul Soroca este una dintre cele mai bine conservate construcții defensive medievale, iar arhitectura sa o face originală în Europa de Est. Pe parcursul secolului al XX-lea, castelul a beneficiat de mai multe investigații arheologice. Între anii 2012 și 2021, la Soroca a fost efectuată o nouă rundă de investigații arheologice, care a evidențiat o serie de vestigii care facilitează o mai bună înțelegere a cetății de pământ și lemn și a castelului de piatră. În toamna anului 2021 au fost reluate cercetările arheologice în incinta castelului Soroca pentru verificarea unei serii de elemente arhitecturale, atât ale fundațiilor cazematelor, cât și ale fundației castelului. O sarcină specială a fost verificarea existența sau absența capcanei de la intrarea în castel. Astfel, în urma investigațiilor din 2021, putem afirma cu certitudine existența a două gropi adânci, dispuse în gangul turnului de intrare în castel, care au putut fi utilizate în calitate de capcană. În această comunicare voi prezenta rezultatele preliminare ale descoperirilor din toamna anului 2021 realizate în contextul implementării etapei a doua a proiectului de restaurare a castelului.

 

Această comunicare este realizată în cadrul proiectului „Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova CVPAM”, cifrul 20.80009.1606.06, implementat de către Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău finanțat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova în cadrul Programelor de Stat 2020-2023, prioritatea strategică IV. Provocări societale, direcția strategică Patrimoniu material și imaterial.