Cristian Florin ANGHELESCU

Analiza stării de sănătate a vitraliilor moderne Ón Transilvania

 

Studiul se referă la o analiză a vitraliilor puse Ón operă Óntre finalul secolului XIX și prima jumătate a seclului XX a modului de conservare și protecție. Ne folosim de exemple de bune și rele practici Ón restaurare raportate la ultimele recomandări ale Corpus Vitrearum Medium Aevii International. De asemenea ne propunem să prezentăm vitralii montate Ón perioada la care ne referim care nu aparțin unor monumente istorice fie din cauză că acestea nu sunt clasate, fie că nu mai există. Concluziile finale vor sublinia importanța studiului acestui element artistic dar Ón principal necesitatea inventarierii lucrărilor care Óncă mai există.