Monica Dejan, Ştefan Dejan

Biserica „Sfinţii Enoh, Ilie şi Ioan Teologul” a Mănăstirii Dragomirna – un monument mai puţin cunoscut

 

Biserica „Sfinţii Enoh, Ilie şi Ioan Teologul” a Mănăstirii Dragomirna a fost ridicată în anul 1602, după cum pisaniei care se găseşte deasupra intrării. Mica biserică a Dragomirnei este imortalizată în miniatura Tetraevanghelului dăruit de mănăstirii, prin strădania mitropolitului Anastasie Crimca, păstrând imaginea de la începutul existenţei sale, importantă pentru a observa prefacerile suferite în timp. După ocuparea nordului Moldovei de către Imperiul Austriac, Mănăstirea Dragomirna este una dintre cele trei mănăstiri care îşi păstrează funcţiunea, dar un raport, din anul 1793 al egumenului Isaia Băloşescu, constată starea de decădere în care se găsea aşezământul, solicitând reparaţii grabnice. O primă lucrare științifică despre Mănăstirea Dragomirna îi aparține conservatorului Julian Zachariewicz care amintește de reparațiile dintre anii 1840 și 1845 și face câteva scurte referiri la biserica pe care o numește Sfântul Ioan.

Cu toate că mica biserică din cimitir stă în umbra impunătoarei biserici a mănăstirii, aceasta îşi păstrează valoarea fiind legată de începuturile aşezământuli monahal şi de remarcabilii ei ctitori.