Marius MOLDOVAN

Arheologia arhitecturii la șarpanta bisericii fortificate din Viscri

 

Când devin golurile indicii? Un răspuns la întrebare îl oferă peretele estic al turnului bisericii fortificate din Viscri sau cosoroabele șarpantei corului. Cele două suprafețe au fost analizate cu ocazia disertației de master realizată în anul 2021, în coautorat de Marius Moldovan și Cedric Siffermann la Universitatea din Bamberg. Pe lângă o documentare minuțioasă a bisericii, prin relevee executate tahimetric și cu ajutorul fotogrametriei, autorii au datat fazele de construire și refacere a șarpantei, cu ajutorul dendrocronologiei, a inscripțiilor și a altor martori. Astfel au observat pe peretele turnului o serie de urme care au dat indicii asupra înălțimii inițiale a bisericii, asupra formei, înălțimii și tipologiei bolților dispărute sau a unor șarpante anterioare. Un șir de goluri dreptunghiulare dispuse diagonal de-a lungul a ceea ce trebuie să fi fost învelitoarea bisericii la momentul edificării turnului, datează turnul după prelungirea bisericii spre vest, contrar concluziilor cercetărilor arheologice din anii 1970. Astfel, descoperirea acestui șir de goluri a condus, în urma unui studiu dendrocronologic suplimentar, la o redatare a turnului în anul 1473. Decupajele prezente în cosoroabele șarpantei corului, datate dendrocronologic în anul 1643, s-au dovedit a face trimitere către reduitul bastionului estic al fortificației. Pe baza dispunerii lor se poate afirma că aceste cosoroabe nu se află in situ, iar folosind analogii cu tălpile reduitului turnului nordic s-a concluzionat că provin din bastionul estic. Astfel descoperirea și analizarea decupajelor (golurilor) lor a condus împreună cu analiza dendrocronologică la datarea acestuia în anul 1643, tocmai anul edificării șarpantei actuale a bisericii, care acum nu a mai necesitat un reduit peste cor.

Așadar, golurile pot avea rol de indiciu în determinarea unei cronologii relative pentru edificarea sau demolarea componentelor unui monument și împreună cu analize suplimentare pot conduce la datarea precisă a acestor evenimente.