Anca COȘA

Analiză arhitectural urbanistică a turnului mânăstirii Negru Vodă

 

Cel mai înalt turn medieval din Țara Românească, turnul mânăstirii Negru Vodă, monumentul istoric de valoare națională indicativ LMI AG-Ii-m-A-13547.05, a fost de curând restaurat. Este posibil ca vechimea sa să fie peste 600 de ani. Comparându-i arhitectura cu cea a turnului mânăstirii Strehaia, se observă că acoperirea primului nivel, cel al trecerii – ca turn de intrare – este diferită. La Strehaia este un planșeu din lemn sprijinit pe grinzi orizontale. La Câmpulung este o semicalotă sferică din cărămidă simplă presată, sprijinită pe patru arce, din care două înglobate în pereții construcțiilor adiacente nord-sud. Arcele est-vest creează portale pe sub care se poate trece, ca printr-un arc de triumf. Arcul vestic este dublat pentru a se construi o umplutură deasupra porții pusă de Matei Basarab când a înființat mânăstirea Negru Vodă. Buiandrugul de lemn, dispus orizontal deasupra porții străpunge punctual în două locuri intradosul arcului vestic.

Trama stradală veche a Câmpulungului de pe ambele maluri ale Râului Târgului, în această zonă, arată că se trecea frecvent/uzual pe sub acest turn, ce constituia astfel un turn de intrare în oraș.