Romeo GEORGHIȚĂ

Cercetarea preliminară de la fațada principală a clădirii de pe Calea Griviței nr. 28

din București, sec.al XIX-lea

 

Comunicarea prezintă cercetarea preliminară ce a pus în evidenţă aspectele arhitecturale şi de conservare ale decoraţiilor edificiului din Calea Griviței nr.28. Acestea sunt elemente care înscriu clădirea în tipologia construcțiilor instituționale urbane din zona centrală a Bucureștiului, ce se încadrează în stilul eclectic, având decorațiile exterioare specifice. Imobilul datează din sec.al XIX-lea cu unele transformări succesive în sec. XX-XXI. Se cunoaște că în anul 1862, şcolile militare din Bucureşti şi Iaşi au fost unificate, pe baza regulamentului aprobat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza și au funcționat în acest local din Calea Griviței.

Construcţia prezintă importanţă istorică și arhitecturală iar aceste aspecte sunt amplificate de faptul că este parte a unui sit istoric din centrul Bucureștiului. Este un monument istoric ce ar trebui protejat, fiind înscris pe Lista Monumentelor Istorice din 2015, la poziția 1125, având codul LMI B-II-m-B-18845. Construcția istorică clasată, de pe Calea Griviței (Podul Târgoviștei), contribuie larândul său la valoarea centrului istoric bucureștean. Edificiul este încă valoros prin păstrarea autentică a planului său, a volumelor arhitecturale, parțial a materialelor şi a tehnicilor de realizare a construcției, precum și a finisajelor de parament.

În ceea ce priveşte faţadele de la stradă ale casei de pe Calea Griviței nr.28, acestea erau decorate şi sunt asemănătoare cu faţadele caselor din București, din aceeași perioadă istorică. Analiza realizată în perspectiva unui proces de restaurare, ce urmează a se desfăşura a reprezentat o posibilitate de cunoaştere a stării de conservare, a intervențiilor ulterioare, a modalităților autentice de realizare şi decorare a edificiului urban, cu elemente specifice zonelor istorice din centrul orașului.