Dan MOHANU

Biserica Mănăstirii Stavropoleos astăzi. Cāteva observații despre autenticitate

 

Trecerea prin timp ctitoriei bucureștene de la 1724 a īnsemnat o īndepărtare treptată de imaginea ei inițială, datorată egumenului Ioanichie, sporită și īnfrumusețată odată cu ridicarea ctitorului la rangul de mitropolit al Stavropolei și restituită veacului XX de arhitectul Ion Mincu, īn alternativa adaptării la Bucureștii lui Carol I. Ce vedem astăzi din bisericuța bogat īmpodobită īn desăvārșită cheie brāncovenească cu sculptură īn piatră, stuc și pictură murală ? Pornind de la cercetarea picturii murale putem formula cāteva obseervații privind modul īn care criteriul autenticității a marcat, la cumpăna dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea, restaurarea uneia din cele mai reprezentative construcții ecleziale ale Capitalei.