ASPECTE INEDITE CU PRIVIRE LA CRUCILE DE PIATRĂ DIN CÂMPULUNG-MUSCEL

Ștefan Ionescu-Berechet

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București

 

 

Câmpulungul poate fi numit, pe bună dreptate, orașul crucilor votive de piatră, căci peste 50 de asemenea exemplare străjuiesc de sute de ani curțile bisericilor și intersecțiile străzilor. Printre ele, un loc aparte în istoria acestei vechi capitale a Țării Românești îl ocupă Crucea Jurământului, în fața căreia depuneau jurământul de învestitură județii, conducătorii din vechime ai urbei. Acest adevărat „hrisov de piatră”, care cuprinde vechile privilegii acordate orășenilor de către Domnie, se păstrează astăzi în dublu exemplar: crucea lui Duca Vodă din 1674, încastrată în fațada casei Ionescu-Berechet, și copia sa, din 1790, aflată în Piața agroalimentară a orașului.

Prezenta comunicare își propune să evidențieze câteva aspecte inedite privind acești numeroși martori tăcuți ai istoriei orașului, pe baza documentelor inedite de arhivă, a studiilor publicate și a cercetărilor pe teren. Sunt analizate: amplasamentul crucilor votive, perioada și circumstanțele ridicării lor, hramurile cărora le erau închinate, dimensiunile și motivele ornamentale, propunându-se totodată și o serie de identificări cu privire la ctitorii acestora. Se încearcă de asemenea reconstituirea parțială a acestor aspecte, în cazul unor cruci astăzi dispărute. Nu în ultimul rând, este lansat și un semnal de alarmă în privința stării de degradare avansată în care se găsesc astăzi crucile votive din Câmpulung-Muscel.