CUI APARȚINE PATRIMONIUL STRUCTURILOR PORTANTE ISTORICE?

Imola Kirizsán, Bálint. Szabó

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 

 

Structurile portante istorice susțin subansamblurile arhitecturale și componentele artistice ale clădirilor istorice. Listate ca și monumente istorice, clădirile istorice dispun de valori de patrimoniu, ce sunt, prin lege, protejate.

Evident, cele mai spectaculoase valori de patrimoniu aparțin componentelor artistice (picturi murale, lemn pictat, piatră sculptată, stucaturi etc.), dar sunt apreciate și subansamblurile arhitecturale (tâmplării, pardoseli etc.).

Structurile portante nu arareori sunt considerate fără valori de patrimoniu, cu ocazia intervențiilor forțând transformări brutale la structuri portante, pe parcursul încercărilor de a ridica siguranța monumentelor istorice la nivelul normelor actuale pretinse construcțiilor contemporane.

În Transilvania zeci de poduri sunt transformate, introducând subansambluri de protecție a planșeelor casetate, denaturând imaginea șarpantelor istorice câteodată de 4-500 ani vechime.

Altă dată sunt înglobate în zidării portante centuri și sâmburi de beton armat, eliminând o parte din materialul istoric, provocând modificări esențiale de fizica construcției, degradând nu arareori valori de patrimoniu ale structurilor portante, care sunt deopotrivă conceptuale, materiale și tehnologice.

În lucrare sunt puse în discuție valorile de patrimoniu ale structurilor portante istorice, modul lor de protejare, respectiv responsabilitatea care revine membrilor echipei de intervenție (șefului de echipă: arhitecților, restauratorilor de componente artistice, inginerilor de structuri portante și de instalații) în a proteja valorile de patrimoniu ale structurilor portante istorice.