CONACUL NEAMȚU, OLARI: UN ABANDON GREU DE EXPLICAT

Șerban Sturdza

Fundația Pro Patrimonio

Dana Raicu

Alternativa pentru Monumente

 

 

Conacul familiei Neamţu de la Olari, comuna Pârşcoveni, judeţul Olt, aparţine în prezent Uniunii Arhitecţilor din România, căreia i-a fost donat în anul 2007, în speranţa că o instituţie cu prestigiul şi posibilităţile UAR să poată să efectueze demersuri de restaurare şi refuncţionalizare a imobilului, cu fonduri proprii sau externe. Din punct de vedere valoric, conacul este un imobil monument istoric clasa B, care a fost restaurat în perioada anilor 1930 sub conducerea arh. Iotzu, după un proiect al lui Ion Mincu (boierul Constantin Neamţu având legături de rudenie cu Constantin Neamţu – întemeietorul Băncii Comerciale a Craiovei, cel pentru care Ion Mincu a realizat Banca Craiovei - monument istoric – prin care a ajuns si la Ion Mincu).

Începând din octombrie 2013, prin acţiuni de voluntariat s-au întreprins mai multe demersuri, reuşind cu resurse minime sa  realizeze lucrări de conservare în regim de urgenţă, să să stopeze degradările şi chiar să se igienizeze o parte din spaţii, multe din aceste lucrări realizându-se cu fonduri obţinute din valorificarea unei resurse primare : terenul pe care se află acum conacul. Pentru ilustrarea tuturor acestor acţiuni au fost realizate 3 stadii fizice: unul la momentul preluării, unul în momentul în care grupul Alternativa Pentru Monumenten împreună cu arh. Serban Sturdza au început să coordoneze diverse acţiuni, şi unul la începutul anului 2015, pentru ilustrarea evoluţiei situaţiei conacului.