MONUMENTUL PALEOCREȘTIN DE LA NICULIȚEL, JUD. TULCEA

Aurora Târșoagă, Marko Pudar

Credo Design, București

 

 

Bazilica paleocreștină cu martiricon datează de la sfârșitul secolului IV – începutul secolului V, d. Chr. și este un tip de edificiu unic în mediul european creștin. Ruinele bazilicii au fost păstrate ca vestigii arheologice de mare valoare într-o clădire de protecție poligonală, construită de Direcția Monumentelor în 1993. Din cauza stării de degradare a acestei construcții de protecție, dar și a formulei arhitecturale necorespunzătore unei funcțiuni muzeale, în 2012 s-a impus demararea de către Consiliul Județean și Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea a unui amplu proiect de restaurare și reabilitare a clădirii de protecție și a sitului aferent.

Prin proiectul aflat în curs de implementare s-au prevăzut îmbunătățiri semnificative ale situației existente: refațadizarea corpului de protecție, amenajarea piațetei publice aferente monumentului și dotarea cu tehnologii de ultimă oră pentru a oferi un parcurs și o experiență muzeală completă. Din punct de vedere arhitectural am optat pentru folosirea adecvată a materialelor specifice locului: învelitoare din olane, placări cu piatră, ziduri din piatr㠄dobrogene”.