IMPLICAREA SOCIETĂȚII CIVILE ȘI A STATULUI ÎN PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT

Alexandra Teodor, Cătălina Bulborea

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

 

 

Pornind de la premisa că patrimoniul – ca materie și semnificație – aparține celor care se ocupă de el într-o măsură poate chiar mai mare decât publicului larg, adesea indiferent față de acest subiect, ne propunem să răspundem temei-cadru  „Al cui este patrimoniul?” analizând evoluția din ultimii ani a principalilor actori din domeniul documentării și protecției patrimoniului construit: instituțiile de stat și societatea civilă. Inventariind diferitele organizații și instituții, tipurile de activități desfășurate de acestea (documentare, intervenție primară, conservare, restaurare, popularizare etc.), teritoriile predilecte de acțiune, sursele de finanțare, categoriile de monumente vizate cu precădere, categoriile de public-țintă, precum și efectele acestor activități asupra comunităților locale și nu numai, vom încerca o radiografiere a demersurilor recente în domeniu, precum și identificarea celor mai vulnerabile categorii de patrimoniu, în care se simte necesitatea unor preocupări mai substanțiale.