PRAETORIUM DIN CASTRUL DE LA DRAJNA DE SUS: ÎNTRE CERCETARE ȘI POSIBILITĂȚI DE RESTAURARE

Mihail Zahariade

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București

Lucian Mureșan, Ioana Crețulescu

București

 

 

Comunicarea prezinta rezultatele obținute din cercetarea edificiului între anii 2011-2013 și ananliza datelor stratigrafice și arhitecturale care conduc la o datare mai nuanțată a suprafeței cercetate. Totodată autorii încearcă să reconstituie pe baza analogiilor din alte provincii imperiale configurația clădirii comandantului (praetorium).