Tradiție și influență în ceramica dacică de la Sarmizegetusa Regia

 

Cătălin Cristescu

 

Ceramica dacică descoperită în situl arheologic Grădiștea de Munte-Sarmizegetusa Regia, jud. Hunedoara, reprezintă una dintre categoriile de materiale arheologice mai puțin cunoscute, deși a atras de la început atenția specialiștilor datorită caracteristicilor sale tehnologice și stilistice remarcabile. Astfel, s-a vorbit despre „ceramica de curte” din capitala Daciei preromane, reprezentată de vesela fină de masă, precum și despre ceramica pictată în stil figurativ, specifică acestei zone. În acest context, ceramica de gătit, de o calitate inferioară, a fost prea puțin evidențiată.

Această lucrare își propune să puncteze diferitele împrumuturi tehnologice, morfologice și stilistice în ceramica dacică produsă la Sarmizegetusa Regia, în comparație cu unele elemente tradiționale, care au persistat și au contribuit la caracterul distinct al olăriei din capitala Regatului Dac. Totodată, respectivele influențe vor fi discutate și din perspectiva funcționalității, pentru a încerca o distincție între imitațiile propriu-zise și vasele de inspirație elenistică, romană sau celtică. Analiza respectivelor elemente s-a făcut prin studierea pe categorii funcționale a diverselor tipuri/forme ceramice.

În consecință, s-a putut remarca existența unor recipiente inspirate din repertoriul ceramic mediteranean, dar și din mediul celtic. Aceste vase se înscriu în principal în rândurile veselei de masă sau ale vaselor de provizii, în timp ce vesela de gătit pare să urmeze tiparele unui filon cultural autohton, atât în ceea ce privește morfologia vaselor, cât și procesul de producție al acestora. Influențe elenistice târzii și romane se pot observa și în unele tehnici folosite de olarii daci: angobarea, pictarea sau ștampilarea. De remarcat însă este faptul că analizele de laborator au arătat că atât în cazul veselei de masă, cât și a celei de gătit, „rețetele” utilizate de meșterii din atelierele ceramice de pe Dealul Grădiștii sunt practic identice. 

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 14 - aprilie 2013