Trei conace. Mecanisme de vulnerabilizare a patrimoniului

 

Cătălina Bulborea

 

 

Într-o cultură marcată de percepția liniară a timpului, patrimoniul construit este vulnerabil prin definiție: ca structură materială originară supusă degradării naturale și ca purtător al unor semnificații care-și pierd actualitatea odată cu dispariția făuritorilor săi. Inevitabil, monumentul suferă un proces de perimare fizică și morală care-l transformă în povară pentru posteritate. Salvarea i-o poate aduce doar legitimitatea pe care o poate conferi urmașilor celor de ieri, cu condiția ca firul memoriei să nu fi fost tăiat.

În curgerea dinspre paradisul pierdut spre infernul cotidian, timpul lasă dezvelite în albia sa foste case și foste biserici pe care noi și Dumnezeu nu mai știm să le locuim la fel ca-n timpul lor dintâi. Le ocupăm ca pe niște cochilii găsite goale, le spoim rosturi noi și le stâlcim măsura. Asta când nu le abandonăm.

În cadrul proiectului „Conace” recuperăm povești, ca să le spunem celor care care nu le-au auzit niciodată. Povești despre casele unor oameni din alte vremuri, care trăiau în alt fel și sub alt cer. O facem cu speranța că aflând, celor care nu știu va începe să le pese. Reînnodând firul rupt al memoriei, își vor regăsi poate și o parte din identitatea pierdută ca indivizi, comunitate și popor. Numai atunci patrimoniul va căpăta o șansă.

Cele trei conace care fac obiectul prezentării, Hagi Tudorache (Grădiștea, Ilfov), Callimachi – Văcărescu (Mănești, Prahova) și Cantacuzino (Mărginenii de Jos, Prahova) au povești triste, așa cum, de altfel, ne-am obișnuit să auzim despre patrimoniu. Despre primele două s-a scris și se scrie mult, dar asta nu le schimbă soarta. Naționalizate, jefuite, arse, ruinate de cutremure, disputate în tribunale, abandonate naturii, toate trei se încăpățânează să existe, asemeni altor câteva sute, ca bătrânii care nu pot muri până când nu șoptesc ultimele cuvinte la urechea fiului rătăcitor întors la căpătâiul muribundului. Suntem puțini cei care le auzim șoaptele, așa că suntem datori să le spunem mai departe.

Deși au istorii diferite, în starea lor actuală cele trei conace par ipostaze ale aceluiași destin. În societatea românească de azi, ignoranța, nepăsarea, lăcomia, circumstanțialul, corupția, incompetența se asociază și dau naștere unor mecanisme eficiente ale distrugerii, care se hrănesc cu prăzi vulnerabile. Lucrarea propune o radiografie a acestor mecanisme, în paralel cu istoria mai mult sau mai puțin asemănătoare a celor trei conace, cu scopul de a identifica acele tipare ale răului ce macină aproape toți exponenții acestei categorii  de „foste” case.

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 14 - aprilie 2013