Despre începuturile orașului Brașov în lumina unor cercetări arheologice recente

 

Daniela Marcu Istrate

 

 

Studiul prezintă cele mai importante rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în jurul Bisericii Negre din Brașov în anul 2012.

Cu toate că situl a fost deranjat prin practicarea a numeroase înmormântări în evul mediu și în epoca modernă, cercetările arheologice au scos la lumină numeroase vestigii: fragmente de clădiri din lut, lemn, piatră, piatră și mortar; ceramică; obiecte din metal și os; cca 100 de monede. Toate acestea evidențiază mai multe etape de ocupare a terenului, cele mai vechi datând foarte probabil încă din cea de-a doua jumătate a sec. al XII-lea.

Cele mai importante vestigii aparțin unui ansamblu de clădiri din piatră legată cu mortar, în funcțiune la 1330 (monede Carol Robert), și demolate în jurul anului 1370. Acestea suprapun primele etape de locuire, fundațiile fiind așezate în umplutura locuințelor, a unui șanț de apărare și în straturile de arsură datate în secolul al XIII-lea.

În acest stadiu considerăm posibil ca ruinele să fie legate de funcționarea unei mănăstiri, a cărei biserică se afla sub biserica actuală (cistercieni?)

Cercetările arheologice din anul 2012 au pregătit terenul pentru executarea lucrărilor de restaurare a Curții Honterus, totodată au adus numeroase informații noi în sprijinul definitivării soluțiilor de restaurare.

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 14 - aprilie 2013