Așezarea getică de pe Popina Bordușani și legăturile ei cu lumea înconjurătoare

 

George Trohani

           

Popina Bordușani, așezare getică situată între brațul Borcea și Dunărea propriu zisă, la circa 10 km nord de Fetești și aproape vizavi de Capidava romană cu nume getic, este cunoscută în cercetarea arheologică românească încă din sec. XIX. Iar săpăturile noastre de după anul 1986 s-au materializat prin cele două volume monografice din anii 2005 și 2006.

Din analiza pieselor de inventar s-a putut constata existența unor strânse și continui legături cu zone mai apropiate sau mai depărtate.

Mai întâi s-a observat că ceramica locală, getică, lucrată la roată este în proporție de circa o treime față de totalul ceramicii. Iar cea arsă reducător, în procentaj de aproape 84 %, este prelucrată dintr-un lut bogat în calcit, lut ce se află cu predilecție în zona colinară a Dobrogei. Acest calcit dă o culoare albicioasă în spărtură fragmentelor ceramice.

În privința importurilor procentul este de aproape 6 %, mai precis 5,57 %, adică 237 vase întregi și fragmentare.

Ca și în alte așezări getice din sudul Munteniei – Vlădiceasca, Popești, Crăsani, Chirnogi – sau din sud-estul Dobrogei – Satu Nou – locul de proveniență este din lumea celtică dunăreană, greco-elenistic㠖 insulele egeene, Asia Mică, țărmul vest-pontic – sarmată (nord-est pontică) și romano-balcanică. Iar cronologic se manifestă de la mijlocul sec. II a.Chr. până în plin secol I p.Chr.

Concluzia ce se degajă este că lumea geto-dacică era într-o strânsă și perpetuă legătur㠖 uneori pașnică, alteori războinic㠖 cu toate zonele și populațiile învecinate, neputându-se vorbi de o izolare și de lipsă de comunicare. Oamenii, ideile și produsele circulau pe spații largi.

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 14 - aprilie 2013