Weaknesses or Threats, Strengths or Opportunities?

Din nou pe strada Mântuleasa

 

Hanna Derer

 

Verbul din familia de cuvinte a adjectivului „vulnerabil” – și anume verbul tranzitiv „a vulnera” – este utilizat extrem de rar iar locuțiunea uzuală nu este „A fost făcut vulnerabil.” ci „Este vulnerabil.” în condițiile în care, în sens figurat aceasta se referă (și) la cineva sau la ceva care „... datorită propriilor defecte, imperfecțiuni, insuficiențe etc. poate fi atacat ușor.” (Dima, Eugenia – coord., Dicționar explicativ ilustrat al limbii române, Arc & Gunivas, 2007). Pe scurt, cel puțin în limba română, vulnerabilitatea este considerată mai degrabă o caracteristică intrinsecă a ceva sau a cuiva și nu una determinată de factori exteriori entității în cauză. Această afirmație nu este însă valabilă și în cazul patrimoniului construit căruia toate tipurile de valori culturale îi sînt atribuite de către toți cei care îl percep și pricep (sau nu) ... și ale cărui defecte deci ar trebui, la rîndul lor să fie considerate ca fiind atribuite și nu imanente. Cu alte cuvinte, din punct de vedere cultural, vulnerabilitatea clădirilor, ansamblurilor, fragmentelor de țesut de așezare sau a localităților depinde – în fapt – de oameni (și de comunități). Un studiu de caz cît se poate de real, din punct de vedere istoric, urbanistic, arhitectural și al componentelor artistice, aflat însă simultan în orașul mitic al lui Mircea Eliade demonstrează, în termenii specifici analizei SWOT, că, exact contrar acesteia, în cazul patrimoniului cultural, factorii interni se confundă cu cei externi și că deci punctele slabe sînt, în fapt, pericole iar punctele tari constituie în realitate oportunități. Simultan, dar de data aceasta exact ca în cazul analizei SWOT, care este dependentă de scopul propus a priori, atît punctele slabe / pericolele cît și punctele tari / oportunitățile sînt profund subiective pentru că depind de proprietar, de arhitect, de autorități. În consecință, evaluarea culturală cît mai detaliată și cît mai obiectivă cu putință se dovedește (din nou) a fi primul pas vital pentru prezervare.

 

 

Rezumat prezentat în forma trimisă de către autor.

A.R.A. 14 - aprilie 2013